Okul ve Ders Başarısızlığı ile İlgili Bazı Sorular ve Cevapları

Okullarda ders başarısızlığı yaşayan öğrencilerle ilgili sık karşılaştığımız sorulardan bazılarına değinmekte fayda var. Bu sorulardan bazıları ve cevapları şunlardır:

Hiperaktivite Hakkında Öğretmene ve Aileye Öneriler

ÖĞRETMENE ÖNERİLER :

Çocuğun, aile tarafından şımartıldığı sanılarak aile suçlanmamalı. Öğrencinin durumu velisine uygun bir dille anlatılıp çocuk psikologuna yönlendirilmeli.

Okul ve Ders Başarısızlığı - Aileye ve Öğretmene Öneriler

Okul başarısızlığı, çocuklar üzerinde farklı etki bırakmaktadır. Kimisi kendine güvenini kaybedip içe kapanır ve kendini toplumdan soyutlarken kimisi de daha saldırgan olmakta ve çevreye zarar vermektedir. Bazıları ise ilerleyen sınıflarda depresyon, kaygı bozuklukları gibi psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Bu nedenle okul başarısızlığı gösteren öğrencilere bireysel eğitim desteği ile birlikte psikolojik destek de vermek gerekmektedir. Bu konuda en büyük görev sınıf öğretmenine ve veliye düşmektedir.

Okul ve Ders Başarısızlığının Nedenleri

Okul başarısızlığının nedenlerini üç ana başlık altında toplayabiliriz.

- Öğrenciden kaynaklanan nedenler.

- Aileden kaynaklanan nedenler.

- Okuldan kaynaklanan nedenler

Çocuklarda Okul ve Ders Başarısızlığı

Okula giden her çocuğun sadece bir gayesi vardır. Kendilerine sorarsanız; kimisi “okumayı öğrenmek”, kimisi “sınavlardan iyi not almak”, kimisi de “sınıfı geçmek” der. Özetle hepsi de başarılı olmak ister.

Hiperaktivite - Dikkat Eksikliği

“Hiperaktivite”, gittikçe daha sık duymaya başladığımız bir kelimedir. Son yıllarda çocuğunun “hiperaktif” olduğunu söyleyen anne babalarla daha fazla karşılaşıyoruz.

Acaba çocuğunuz gerçekten hiperaktif mi?

Çocuğunuzun hiperaktif olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? 

Çocuğunuz hiperaktif ise ne yapmanız gerekir?