EĞİTİM

Doktora – İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2016)
Tez Konusu: Yönlendirici Olmayan Oyun Terapisinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Çocukların Duygu ve Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Yüksek Lisans – Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2010)
Tez Konusu: Çalışanların Mobbing Davranışı Karşısındaki Tutumları ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Lisans - Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (1998)

UYGULADIĞIM TESTLER:

• WISC – 4 Zeka Testi ( 6 – 17 Yaş)
• CAS (Cogtitive Assessment System) (5 – 17 yaş)
• WISC-R Zeka Testi ( 6 – 16 yaş)
• St.Binet Zeka Testi (2 yaştan itibaren)
• Ankara Gelişim Tarama Envanteri (0 – 6 yaş)
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (5,5 yaş – 6 yaş)
• Çocuk Değerlendirme Testleri (Peabody, Bender-Gestalt, Kelime Söyleyiş Testi, d2 dikkat testi, Porteus Labirentler Testi, Cattell…vb)
• Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası Testleri

KATILDIĞIM DİĞER EĞİTİMLER VE SEMİNERLER

2002 Eğitimde Ruh Sağlığının Önemi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Çözümler (Doç. Dr. Bengi SEMERCİ tarafından)
2005 Risk Altındaki Çocuklar Tanımlanması ve Yönlendirilmesi (MEB ve Yeniden Derneği)
2006 “Okul Rehberlik Programları Uygulama” semineri. (MEB’den)
2007 Madde Bağımlılığını Önleme Eğitimi (30 Saat – MEB’den)
2008 Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokullarının Toplumun Kalkınmasındaki Rolü ve Önemi” konulu Sempozyum (1 gün - Maltepe Üniversitesi)
2011 Kariyer Planlamada Etkin Rehberlik (Bahçeşehir Ünv.& MEB)
2015 Bağımlılıkla Mücadele Kursu (18 Saat - Milli Eğitim Bakanlığı’ndan)
… Danışmanlık Tedbirlerinin Uygulanma Süreci Hizmetiçi Eğitim Programı (Kültür Ünv.)