Okul ve Ders Başarısızlığı - Aileye ve Öğretmene Öneriler

Okul başarısızlığı, çocuklar üzerinde farklı etki bırakmaktadır. Kimisi kendine güvenini kaybedip içe kapanır ve kendini toplumdan soyutlarken kimisi de daha saldırgan olmakta ve çevreye zarar vermektedir. Bazıları ise ilerleyen sınıflarda depresyon, kaygı bozuklukları gibi psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Bu nedenle okul başarısızlığı gösteren öğrencilere bireysel eğitim desteği ile birlikte psikolojik destek de vermek gerekmektedir. Bu konuda en büyük görev sınıf öğretmenine ve veliye düşmektedir.

Ayrıca derslerinde başarısız olması, öğrencinin okula ve öğrenmeye karşı olumsuz tavır takınmasına yol açabilir.

ÇOCUĞU BAŞARISIZ VELİ NE YAPMALI ?

Yukarıda da görüldüğü gibi okul başarısızlığının birçok nedeni vardır. Okul başarısızlığı yaşayan çocukların bir uzman tarafından incelenerek başarısızlık nedeninin bulunması, gerekli tedbirlerin alınması açısından yararlı olacaktır. Bu nedenle çocuğu okulda başarısız olan velilerin; öğretmen ile iletişim içinde olması ve öğretmenin de önerilerini dikkate alarak bir uzmandan yardım alması gerekir.

AİLELERE ÖNERİLER

Okul başarısızlığı gösteren çocukların da duyguları vardır ve onlarda sevgi saygı görmek değer verilmek isterler. Onlara sevgi saygı göstermeli ve değer verilmeli onları aşağılamamalıdır.

Her insanın yapabildiği ve başarabildiği bir şeyler vardır. Öğrencinin olumlu ve başarılı yönleri görülmeli ve bu öğrenciye hissettirilmeli.

Öğrencinin başarısı başkalarına göre değil kendi kapasitesine göre değerlendirilmeli.

Çocuğa hem derslerinde yardımcı olmak için hem de oyun ve eğlence için zaman ayırarak çocukla sağlıklı bir ilişki kurulmalı.

Bunlara rağmen öğrencinin okul başarısızlığı ortadan kalkmıyorsa;

Öğrencinin okul başarısızlığının altında yatan nedeni tespit etmek için bir uzmandan destek alınmalı.

Öğrencinin okul başarısızlığının nedeni tespit edildikten sonra çocuğa bir uzman tarafından bireysel destek eğitimi verilmeli.

Bireysel eğitim veren uzman, sınıf öğretmeni, tıbbi destek alıyorsa doktor ve aile iletişim ve işbirliği içerisinde olmalı.

Aile de uzmanın önerileri doğrultusunda çocuğa destek olmalı.

Sınıf öğretmeniyle sürekli iletişim ve işbirliği içinde olunmalı.

Veli; kendisini, öğrenciyi ve öğretmeni suçlamamalıdır.

ÖĞRETMENE ÖNERİLER:

Öncelikle öğrenci okula başlayınca işitme ve görme taramaları yapılmalı ve işitme-görme sorunu olup olmadığı tespit edilmeli. Eğer böyle sorunları olduğundan şüpheleniliyorsa ilgili doktora yönlendirilmeli.

Öğrenciler dikkatli bir şekilde gözlenerek ders başarısızlığı gösteren öğrenciler; okulda rehber öğretmen varsa rehber öğretmene yönlendirilmeli. Eğer okulda rehber öğretmen yoksa Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne yönlendirilmeli.

Ders başarısızlığı gösteren çocuklar dışlanmamalı, aşağılanmamalı; başarılı çocuklar kadar başarısız çocuklarında sevilmeye ve değer verilmeye hakkı vardır.

Her çocuğun yapabileceği ve başarabileceği bir şeyler vardır. Başarısız öğrencilere başarabileceği bir konu ya da etkinlik bulunarak bunu arkadaşları ile paylaşması sağlanmalı.

Öğretmenler bu öğrencilere nasıl yaklaşacaklarını, nasıl eğitim vereceklerini bilemedikleri için tedirgin olabilirler. Bu konuda uzmanlardan yardım alabilirler.

Öğretmen ders başarısızlığı gösteren öğrencilerin sınıf tarafından dışlanmaması, sınıfla kaynaşması için ortam oluşturmalıdır.

Öğrencilere sınıf içinde sosyal becerilerin kazandırılması hem sınıf içinde öğretmenin daha rahat ders işlemesini sağlayacak hem de öğrencilerin ders başarısını artıracaktır.

Aziz ZORLU
Uzman Psikolog