Çocuklarda Okul ve Ders Başarısızlığı

Okula giden her çocuğun sadece bir gayesi vardır. Kendilerine sorarsanız; kimisi “okumayı öğrenmek”, kimisi “sınavlardan iyi not almak”, kimisi de “sınıfı geçmek” der. Özetle hepsi de başarılı olmak ister.

Anne babaların da çocuklarından tek beklentisi, onların derslerinde başarılı olmasıdır.

Çocuk derslerinde başarısızlık yaşayınca hem anne-baba hem de çocuk hayal kırıklığı yaşar.

Peki, okul başarısızlığı nedir?

Çocuklar neden başarısız olurlar?

Ders başarısızlığının çocuk üzerindeki etkileri nelerdir?

Bu sayı ve önümüzdeki sayılarda bu konularda sizlere bilgi vermeye çalışacağız.

OKUL BAŞARISIZLIĞI NEDİR?

Okul başarısızlığı; çocuğun ya da gencin uzun süreli,(bir eğitim öğretim döneminden daha uzun süre) öğrenememesi veya geç öğrenmesi ve hemen her dersten, gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin altında başarı göstermesidir.

Burada bir durumun altını çizmek istiyorum. Yukarıdaki tanımda iki nokta dikkati çekmektedir. Gelişim düzeyinin altında bir başarı; öğrencinin, sınıf düzeyinin altında başarı göstermesidir. Genellikle sınıf düzeyinde başarı gösteremeyen öğrenciler başarısız olarak nitelenmekte ve gerekli çalışmalar başlatılmaktadır.

Bir de kapasitesinin altında başarı gösteren öğrenciler vardır. Bu öğrenciler “ Dikkat Eksikliği” ; “Özel Öğrenme Güçlüğü” olan veya duygusal sorun yaşayan vb. çocuklardır. Bu öğrencilerin bir kısmı sınıf düzeyinin altında başarı göstermekte ve ailesi tarafından bir uzmana gösterilerek yardım alınmaktadır. Bazı öğrenciler ise kapasitesi iyi olduğu için sınıf düzeyinde başarı göstermekte ve aileleri de bunu başarısızlık olarak görmemektedir. Hâlbuki ders başarısızlığının tanımına “kapasitesinin ve yeteneklerinin altında başarı gösteren öğrenciler “ de girmektedir.

Bu nedenle Dikkat Eksikliği, Özel Öğrenme Güçlüğü veya duygusal sorunu olduğu tespit edilen ve bireysel destek alması için yönlendirilen öğrencilerin velileri bu uyarıları dikkate almalıdırlar. Çünkü öğrenci sınıf düzeyinde başarı göstermesine rağmen, sınıf düzeyinden daha başarılı olabilecek bir kapasiteye sahip olabilir ve bu ilerideki eğitimini ve meslek hayatını etkileyebilir.

Ayrıca çocuklarımızın kapasitelerinin daha iyi kullanabilmeleri için neler yapabileceğimizi araştırmalı; özellikle verimli çalışma tekniklerini öğrenip bunu uygulamalarına, düzenli çalışma alışkanlığı kazanmalarına, sorumluluk duygusunun gelişmesine yardımcı olmalıyız.

OKUL BAŞARISIZLIĞININ BELİRTİLERİ

Öğretmeni sık sık çocuğun derste başarısız olduğuna dair uyarıyorsa;

Saatlerce çalıştığı halde, çocuk konuları anlamadığından şikâyet ediyorsa;

Çalışmaya harcadığı zamanın karşılığı olan başarıyı gösteremiyorsa;

Ödevlerini baştan savma, eksik, hatalı yapıyorsa;

Okula ve derslere karşı ilgisiz ve isteksizse;

Sınıfta ya hiç derse katılmıyor ya da çok az katılıyorsa; zamanlarını başta kalem yontma ve kemirme olmak üzere her çeşit eşya ile oynayarak, çevresindekilerle konuşarak ve onları rahatsız ederek geçiriyorsa

çocuğunuzun okul başarısı düşük demektir. Böyle bir durumda hemen bir uzmana başvurularak yardım alınmalıdır.

Diğer makalelerimizde okul başarısızlığının nedenlerini ve okul başarısızlığı ile ilgili diğer bilgilere ulaşabilirsiniz.

Aziz ZORLU

Uzman Psikolog

Tags